Senaste numret

Divan 1 – 2 2017

Fundament och fundamentalism

Läs inledningen

Textinnehåll:

Denis Hirsch Alienerande identifikation och religiös radikalisering

Kristoffer Leandoer Hemmastaddhet

Christina Ouzounidis Flyktdjurets födelse

Eivind Engebretsen Evidens – en modern fundamentalism?

David Bell Psykoanalys och psykiatri

Agnes Mesterton Diwanism

Tania Espinoza Francesc Tosquelles – poetisk vittnesbörd om en annan terapi

Lene Auestad & John Swedenmark Psykoanalys som motdiskurs: Samtal om ett nätverk och en avhandling

Katrine Zeuthen När det outsägliga förblir osagt

Carin Franzén Det omedvetna som subjekt – några tankar kring Lacans Psykoanalysens grundbegrepp

Jonathan Lear Teknik och ändamålsorsak i psykoanalysen: fyra sätt att betrakta ett ögonblick

Hugo Strandberg Identifikationsmoral och fundamentalism

Torberg Foss Kärlek, vilsegången och återfunnen – Kontrapunktiska anmärkningar om Freuds Gradiva

Nina Weibull En ”skrider fram”, en ”bringar dagg”, en blir labyrint

Arne Jemstedt Den psykoanalytiska grundregeln: det fria associerandet och samspelet analysand/analytiker

Johan Eriksson Att bli människa – om övervinnandet av oidipuskomplexet och etablerandet av det själsliga livets fundament

Konst av Pierre Bonnard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.