Senaste numret

Divan 3 – 4 2017

Samtal

Läs inledningen

Textinnehåll:

Thomas Ogden Det inledande analytiska mötet

Johanna Ekström De befolkade rummen

Maria Yassa Mellan det vetbara och det ovetbara – En läsning av Marilynne Robinsons Lila utifrån Bions begrepp Act of Faith

Christopher Bollas Demokratins psykiska ramverk

Mats Karlsson Att undvika sömngångarnas öde – Dialogens roll i en osäker tid

Fredrika Stjärne Om trehet och ömsesidighet – ett samtal med Jessica Benjamin

Jessica Benjamin Bortom den-som-gör och den-som-blir-gjord-med. Ett intersubjektivt perspektiv på trehet

John Swedenmark Att hantera erkännandet – Om Jessica Benjamin som samhällstänkare

Diwanism av Clarence Crafoord

Ulf Karl Olov Nilsson Sjukdomens poetik – ett samtal om depressionens och demensens förhållande till litteratur

Carin Franzén & Per Magnus Johansson Ett samtal om kärlek

Lisa Gummesson Offentligt samtal i en ny tid

Nina Weibull Samtalsväv och ljusrymd

Recensioner

Konst av Jaume Plensa och Maria Helena Vieira da Silva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.