Senaste numret

Tema: Teknik/Metod

Läs inledningen här!

Johan Cullberg:  Orfeus – bilder av mannen

Andreas Keller:  Den psykoanalytiska teknikens konfliktfyllda historia

Melanie Klein:  Promemoria gällande min teknik

Anna Freud:  Promemoria av Anna Freud

Marjorie Brierley:  Promemoria gällande min teknik

Christian Nilsson:  Att upptäcka den egna praktiken på nytt

Petra Mölstad:  Matmor

Marcia Sá Cavalcante Schuback:  Exil som (en annan) hermeneutisk metod

Karin Brygger:  Förlorat och oförlorat

Haydée Faimberg:  Att lyssna på lyssnandet

Annika Hirdman Künstlicher:  Klein – då och nu

Christopher Bollas:  Tillvarons gåtor

Nina Weibull:  Utgrävningar och sammanflätningar

Astrid Elander:  Att tala utan språk

Peter Jansson:  Har du handlat i enlighet med ditt begär?

Ulf Karl Olov Nilsson:  Göteborgsvitsen och dess förhållande till det omedvetna

Recensioner

Konst: Berit Lindfeldt (omslag) m fl.