Senaste numret: Tema pornografi

Nr 1-2 2023 

När Divan 1995 och 2002 publicerade två kapitel ur Jessica Benjamins Like Subjects, Love Objects. Essays on Recognition and Sexual Difference (1995) hade vi ingen tanke på att följa upp med kapitlet ”Sympathy for the Devil. Notes on Sexuality and Aggression with Special Reference to Pornography”. Texten framstår som skriven för vårt akuta nu, djupt lodande i frågor om sadistisk dominans och aggression, destruktion och dödsdrift, samtidigt erinrande läsaren om en paradoxal form av djup gemenskap.

Det är individens förhållningssätt till porr som fångar redaktionens teoretiska och kliniska intresse. Vi ställer samman texter av Robert Stoller och Janine Chasseguet-Smirgel ägnade transvestism respektive den oförlikneligt blasfemiske markisen de Sade, vars betydenhet även uppmärksammas av Torbjörn Elensky, samt av Linda Williams, vars klassiker Hard Core: power, pleasure and the ”frenzy of the visible” diskuterar kvinnlig masochistisk njutning, en position som bjuder motstånd både att erkänna och tänka kring. Maria Yassa, Fredrika Stjärne och Sotiris Greveniotis vidgar detta utrymme för tänkande.

Agnes Mesterton begrundar Franz Kafkas svårighet att förena ömsinthet med sexuell sinnlighet, medan Judy Gammelgaard inspirerar läsaren att lyssna till röster som talar ur romaner av Christa Wolf och Ingeborg Bachmann. Även Annie Freuds röst hörs i John Swedenmarks översättning. Carl-Michael Edenborg belyser fetischen med tvåfotingens dunkla ursprung som fond. Minotaurus osaliga ande hemsöker numret, vars övriga bildmaterial stöper erotisk besatthet i strikta former.

Läs inledningen här!