Senaste numret

Divan 3 – 4 2016

Sammanbrott

Läs inledningen

Textinnehåll:

 • Henrik & Mikael Enckell Fried och Freud på Akropolis – kluvenheten i fundamentet för psykoanalytiskt tänkande
 • Steinunn Sigurdardottir Om allt och tvärtemot
 • Donald W. Winnicott Fruktan för sammanbrott
 • Thomas H. Ogden Fruktan för sammanbrott och det olevda livet
 • Donald W. Winnicott Galenskapens psykologi: ett bidrag från psykoanalysen
 • Tonya Madsen Språk och sammanbrott
 • Helena Österlund Jag dagdrömmer om ett träd
 • Beate Grimsrud När är tiden inne för sammanbrottet?
 • Jakob Staberg Sammanbrottets estetik – om Ulf Karl Olov Nilssons Glömskans bibliotek
 • Clarence Crafoord Diwanism
 • Arne Jemstedt Att möta sammanbrottet. En läsning av två böcker av Christopher Bollas
 • Karin Johannisson Tankar om kön och det nervösa sammanbrottet
 • Jon Morgan Stokkeland ”Svaghet, ditt namn är kvinna!” – om avvisande av kvinnligheten hos Shakespeares män
 • John Swedenmark Diwanism
 • Iréne Matthis Begärens mångtydighet – kropp och kön i förvandling
 • Nina Weibull Skuggor, järn och hö
 • Recensioner

Konst av Leontine Arvidsson och Ulrik Samuelson

Comments are closed.