Tidigare nummer

Här nedan finner Du kort information om alla tidigare nummer av Divan sedan starten 1990. En del av dem är slutsålda, medan andra fortfarande går att beställa. Instruktioner om hur Du gör för att beställa hittar Du genom att klicka här!

 

1-2 2018 Realitetsförlust

Helene Deutsch: Några former av känslomässig störning. Dikt av Jenny Tunedal. Johan Eriksson: om att leva och inte leva ett liv som är verkligt. Fredrika Stjärne samtalar med Michael Eigen. Frank Bidart: Ellen West. Jonas Brun om Bidart. Piera Aulagnier: Flykten in i hallucinationen. Text och bildsvit av Leif Holmstrand. Konst: Ulla Wiggen, Dan Wolgers, Henri Michaux m fl.
 Läs inledningen!

 

3-4 2017 Samtal

Ogden: Det inledande analytiska mötet. En ny dikt av Johanna Ekström. Maria Yassa läser Marilynne Robinsons Lila. C. Bollas: Demokratins psykiska ramverk. Fredrika Stjärne samtalar med Jessica Benjamin. Benjamins egen text Bortom den- som-gör och den-som-blir-gjord-med. J. Swedenmark: Benjamin som samhällstänkare. UKON: Sjukdomens poetik. Konst: Jaume Plensa m fl.  Läs inledningen!

 

1-2 2017 Fundament och fundamentalism

D. Hirsch: Alienerande identifikation, religiös radikalisering. K. Leandoer: Hemmastaddhet. C. Ouzounidis: Flyktdjurets födelse. E. Engebretsen: Evidens, en modern fundamentalism? David Bell: Psykoanalys och psykiatri. Lene Auestad & John Swedenmark i samtal. K. Zeuthen om det outsägliga. J. Lear: fyra sätt att betrakta ett ögonblick. Torberg Foss om Gradiva. Konst: Pierre Bonnard.
Läs inledningen!

 

3-4 2016 Sammanbrott

Winnicott: Fruktan för sammanbrott & Galenskapens psykologi T. H. Ogden om det olevda livet. Tonya Madsen: Språk och sammanbrott. Beate Grimsrud: När är tiden inne för sammanbrottet? Jakob Staberg: UKONs Glömskans bibliotek. Karin Johannisson om kön och nervösa sammanbrott. J. M. Stokkeland om avvisande av kvinnligheten hos Shakespeares män. Konst: Leontine Arvidsson, Ulrik Samuelson.
Läs inledningen!

 

1-2 2016 Det Naiva

Julia Kristeva: Att tolka det radikalt onda. UKON: Symbollära för det tjugoförsta århundradet. Piera Aulagnier: Rätten till hemligheter. Dikter av Louise Glück, Marie Norin och Konny Isgren. Roger Fjellström om Antonin Artaud. Arne Jemstedt: Naivitet och paranoia. Johan Eriksson om psykisk hälsa och naiv tillit. Axel Andersson om terapi innan tidens slut. Konst: Pierre Bonnard m fl.
Läs inledningen!

 

3-4 2015 Döden SLUT

C. Bollas: Filosofi mot slutet av livet. Franco De Masi: Att möta dödens smärta. Wojtek Hanbowski: Om överlevnadsfantasier under åldrandeprocessen. Kate Larson: Naken och död redan i detta liv. Magnus William-Olsson: Inte inte syster. Kotkavirta: Hur ska vi tänka på döden? Hans Ruin:Livet efter döden. Konst: Clay Ketter, Daniel Lagerlöf, Ulla Fries.
Läs inledningen!

 

1-2 2015 Politik

Lene Auestad: Talakter, upprepning och förnyelse. Cecilia Sjöholm: Nyfascismen, Adorno och psykoanalysen. Mara Lee: Långfredag. Sverre Varvin: Exil i främlingsrädslans och traumatiseringens skugga. Marcel Mangold: Den omstridda tiden. Johan Jönson: En bukett liljekonvaljer. Stefan Jonsson: Efter individualiteten. Kerstin Vinterhed om rfsu och Barnbyn Skå.  Konst: Denise Grünstein, Sissel Wibom.
Läs inledningen!

 


3-4 2014 Minne och fiktion

Siri Hustvedt: Den verkliga berättelsen. Eva Löwstedt: Dagboken – Minne och fiktion. Maaret Koskinen: Film, tid och minne. Christopher Bollas: Historiens funktioner. Sølvi Kristiansen: Marguerite Duras Hiroshima. Johan Redin: Ur Svindelövningar. Walter Benjamin: Utgrävning och minne. Johanna Ekström: Balthus. Torbjörn Elensky: Romantikens ångest i livets hus. Konst: Balthus.
Läs inledningen!

 

1-2 2014 Sanning

Torberg Foss: Sanningen, psykoanalysens hopplösa fall. Ricoeur: frågan om bevis i Freuds skrifter. Ny dikt av Jenny Tunedal. Joel Backström: Sanning eller galenskap, Freuds antingen-eller. Arne Jemstedt: Det sanna självet. Hans Ruin om Sanning och hermeneutik. Agnes Mesterton om Josefsson, Norell och sanningen. Leif Zern: Sanningen går på teater. Konst: Kristina Jansson, Caravaggio m fl.
Läs inledningen!

 

3-4 2013 Skönhet

Hugo Damisch om psykoanalysen och skönheten: ”Nothing? Nothing.” Jeanette Winterson om konstens föremål. Essä av Julia Kristeva. Ny dikt av Katarina Frostenson. Schüldt träffar Arvo Pärt. Jan Håfström: text och bilder ur Grandma´s Travel in America. J. Chasseguet-Smirgel om esteticism, skapande och perversion. En saga av Mademoiselle de La Force. S-O Wallenstein om Adorno. Konst: Saul Leiter, Jan Håfström m fl.
Läs inledningen!

 

1-2 2013 Libidons klibbighet

Karl Abraham om neurotiskt motstånd mot den psykoanalytiska metoden. Jean Laplanche: Sexualbrottet. Elfriede Jelinek: Ur Babel. Boyan Manchev om Arachne-myten. Dikter av Jonas Brun. Jérémie Koering: I Narcissus spegel. Sara Stridsberg: Was it ever love? Clarence Crafoord om psykoanalysens klibbighet. Eva Löwstedt: Smärtan som intellektuell process. Konst: Sara-Vide Ericson, Annika von Hausswolff.
Läs inledningen!

 

3-4 2012 Översättning

Paul Ricoeur: Översättandets trots och lycka. John Swedenmark om Ricoeur. Nicholas Ray: Förförelse, mottaglighet och det ”feminina”. Susanne Skog: Diwanism. Vibeke Emond & Nina Weibull om Murakami. Judy Gammelgaard: Varför Dora försvann. Marcia Sá C. Schuback: Översättning och exil. Marie Lundquist, dikter. Och mer. Konst: Dag Notini, Koichi Kurita, Joseph Kosuth.
Läs inledningen

 

1-2 2012 Manlighet

Jacqueline Schaeffer: Bortom den falliska dimensionen. Ralph R. Greenson: Avidentifikation från modern. Gunnar Karlsson: maskuliniteten som projekt. Tiina Rosenberg om kvinnomaskulinitet. Ny dikt av Eva-Stina Byggmästar. Daniela Prawitz om mannen i ett psykoanalytiskt perspektiv. Ny text av Jens Liljestrand. Och mer. Konst av Lars Nilsson, Mårten Medbo, Ann Frössén, Trine Søndergaard & Nicolai Howal.
Läs inledningen

 

3-4 2011 Konfidentialitet

Torberg Foss om sinnets inåtvändhet. Christopher Bollas till konfidentialitetens försvar. Karin Johannisson om hemligheter och lönnfack. Sara Mannheimer, brev till Knausgård. Göran Torrkulla, Att bevara ett förtroende. Anna Potamianou, Vid passionens korsvägar.  T.H. Ogden om psykoanalytiskt skrivande. Gunnar Karlsson om evidensbegreppet. Och mer. Konst: Helena Mutanen, Annika von Hausswolf, Hillevi Berglund.
Läs inledningen1-2 2011 Mystik + Inkräktaren av J-L Nancy

inkl. ett särtryck av Jean-Luc Nancys essä Inkräktaren, för första gången på svenska och med ett nyskrivet tillägg av författaren.
zW R Bion: O – omvandlingar av det guddomliga. Ulf Lindbärg: Poker med månen. Magnus William-Olsson: Anteckningar om kroppen. Arne Jemstedt: Drömmens navel. Aase Berg: Omöjligheten att leva i nuet. Jan Bärmark: om psykoanalys, mystik och buddhism. Klas Hagren: psykologiska begrepp i Abidhamma.

Kate Larsson: Naturen älskar att dölja sig. Kristian Lundberg: Dikter. Anders Olsson: Diwanism. David Titelman: om psykoanalytiska perspektiv på självmordsnärhet. Bengt Warren: Striden om telepatin. Birgitta Silfverhielm om fria associationer som metod för att undersöka en konstnärlig process. Recensioner. Konst: Birgitta Silfverhielm och Joakim Eneroth. Läs inledningen

 

3-4 2010 Glädje

Christopher Bollas om glädje. Marcia Sá Cavalcante Schuback: För en glädjens filosofi. Johan Beck-Friis om glädjeprocesser. Daniel Sibony: Glädjens skratt. Carin Franzén om kärlekens glädje. Oliver Parland om Sven-David Sandströms Messiah. Maria Yassa om Ninni, Birgit Nilsson och skrattet. Ronald Britton om humorn och överjaget, Lilian Munk Rösing om von Triers Antikrist. Konst av Curt Asker.
Läs inledningen

 


1-2 2010 Motstånd

Freud om motståndet mot psykoanalysen.
Johan Eriksson om psykoanalys och modern vetenskapskultur.
Edda Manga om psykoanalys och politik.
Håkan Svenbro: Att förkorta själen.
Annika Hirdman Künstlischer om att stå ut med det okända.
UKON, Clarence Crafoord, Nina Weibull: texter från Divans 20-årsjubileum.
Läs inledningen 

 


3-4 2009 Åtrå

Freud om tendensen till nedvärdering inom kärlekslivet.
Louise Ramsby: Lidandets outgrundliga trängtan.
C Crafoord: Kärlekens villospår. Stoller: Sexuell upphetsning.
Carin Franzen om Margareta av Navarra.
Nina Weibull om M. W. Svanberg, Helena Hörstedt och erotiserad kvinnlighet.
Läs inledningen

 

DIVAN 1-2 2009


1-2 2009 Det auktoritära

Fenomenologi och psykoanalys.
Freud och samhällsforskningen.
Adorno: Den reviderade psykoanalysen.
Antigone och  Autonomiprojektet.
Dikter av Eva Ribbich.
Samtal: Nu måste vi lära barn att inte lyda.
Jesper Juul: Metoder för föräldraskap
Läs inledningen

DIVAN 3-4 OmslagOKOK3-4 2008 Kropp kön subjekt

Jessica Benjamin, Dekonstruktion av kvinnligheten.
Kärlekens paradox, homosexualitet;
spädbarnsobservation.
Sophie Calle och verket Prenez soin de vous.
Om Nathalia Edenmont.
Penisavund, Det Kusliga och dikt av Eva Runefeldt.Konst av Calle, Edenmont, Madeleine Hatz, Åsa Jungnelius.
Läs inledningen  

 


1-2 2008 Illusioner

Illusioner om det inre.
Merleau-Ponty och gestaltteorin. Veronese och Carrington. Bläckplumpen. Om vårt nödvändiga gäckeri. Skådespelaren och postdramatiken. Kaleidoskop och praxinoskop. Numret innehåller en serie originalbildverk av Ebba Matz.
Läs inledningen

 


3-4 2007  Psykoanalys och evidens

Kants förnuftiga monolog.
Jättehavssnigeln Aplysia.
Filmbilden: evident eller efemär?
Don Giovanni.
Svaret är människan.
Bilder av Lucian Freud.
Läs inledningen1-2 2007
Tolkning

Om Freuds evolutionsfantasi.
Det närvarande och frånvarande objektet.
Thomas Mann om Freud och den moderna idéhistorien.
Nelly Sachs.
Bild: Oskar Kokoschka.
Läs inledningen

 

3-4 2006  Freud

Freud om Dostojevskij och fadermordet.
Lacan. Divanen som verktyg.
Danius om Freuds teknologiska metaforer.
Freud i dagens ps-a praktik.
Bild: Shelbourne Thurber, Analytic Interiors.
Läs inledningen

 


1-2 2006 Kärlek

Könets kris,
kärlek inom äktenskapet,
inom ramen för överföringen,
kärlek till förebilderna, kärleksbrev och kärleksbegreppets idéhistoria.
Bilder av Mikael Olofsson.
Läs inledningen

 


3-4 2005 Projektion

Köpmannen i Venedig, samtal med Mats Ek.
Meltzer.
Om Christine Falkenland och Siri Hustvedt.
Jurgen Reeder om psykoanalysens tredje epok.
Voyeuristiska fotografier av Mikael Lundberg.
Läs inledningen

 

.
1-2 2005  Freuds Bar III

Freuds bar var ett succéartat evenemang med föredrag,
diskussioner och tilltugg på Södra Teaterns kägelbana.
Fullsatt, folkligt, festligt!
Innehållet består av texter från
Freuds bar:  Presentationer av Freud och melankoli, Amerika,
Oidipus, teater och omedvetna, drömmarna,
språket, tvånget och Bollas.

 

freudbar_04NY


2004  Freuds bar II SLUT

Freuds bar var ett succéartat – och återkommande –
evenemang med föredrag, diskussioner och tilltugg
på Södra Teaterns kägelbana.
Detta nummer av Divan innehåller klassiska och
moderna psykoanalytiska tänkare från andra året på Södra teatern.

 


1-2 2004 Psykoanalys och tro

Långessä av Julia Kristeva.
Essäer om Freud,
den kastrerade gudomen, Paulus, Schartau och von Trier.
Ronald Britton läser Rilke, och Mara Lee.
Våldsamma författare som Houellebec, U.K.O.N och Duras.
Bilder av Jean Babtiste Béranger.
Läs inledningen

 


1-2 2003  Det omedvetna SLUT

Om det omedvetna hos Freud och Lacan,
och hos Ingmar Bergman, Kjell Grede
och Erik Beckman.
Om det omedvetnas universum och
Bortom lustprincipen.
Konst av Karin Granqvist och Katti Nilzén.
Läs inledningen

 


3-4 2003 Litteratur och Psykoanalys

Detta nummer av Divan innehåller texter av och
essäer om en lång rad klassiska och samtida författare.
Bland dessa: Rainer Maria Rilke, Samuel Beckett, Slas,
Molière och Katarina Frostenson.
Dikter av Marie Silkeberg.
Bilder av konstnären J. Sundkvist.

 


1-2 2003  Det omedvetna SLUT

Om det omedvetna hos Freud och Lacan,
och hos Ingmar Bergman, Kjell Grede och Erik Beckman.
Om det omedvetnas universum och
Bortom lustprincipen.
Konst av Karin Granqvist och Katti Nilzén.
Läs inledningen

 


3-4 2002 Intimitet

Reverie och metafor. Ogden om analysrummets intimitet.
Mikael Azar om bekännelser och kärleksbrev.
Joseph Leo Koerner om Dürers kuddar.
Könets fall – Ett etiskt manifest. En erotisk affär/Dürers sex kuddar
samt konstnären Anne Traegdes Gullsamlingen.
Läs inledningen

 


Freuds bar I  2002
(gavs ut tillsammans med 3-4 2002) SLUT

”Jag ser verkligen fram mot att få höra vad jag har att säga ikväll.”
Alla föredragen från den första terminen samlade i ett extranummer!
Detta nummer av Divan innehåller introduktioner till Freud,
Klein, Bion, Lacan, Winnicott, Andreas-Salomé,
Fromm och Anzieu.

 


1-2 2002 Feminism

Simone de Beauvoir: Det andra könet,
Kristeva: kvinnligt genius,
Moi: Anatomi som öde,
Sjöholm: Antigonekomplexet,
Benjamin: likhet och skillnad,
Mesterton: Spielrein, Mitchell: tusenårsskiftet,
Isaak: Speros subversiva skratt.

 


3-4 2001  Mat

Ätstörningar,
en ätbar kvinna,
sociologiska synpunkter på den kvinnliga kroppen,
gastronomiska utflykter,
mat i konst och film.
Läs inledningen

 

 


1-2 2001 Hud

En klassisk text av Ester Bick,
samtal med Didier Anzieu.
Huden och könsskillnadens etik.
Maurice Merleau-Ponty och ”köttets filosofi”.
Poesi, performance, film och hygien.
Konst av Maria Miesenberger.

 

 


1-2 2000 Barn

Freud om ”familjeromanen”.
Winnicott o ”krumelurleken”.
Kliniska bidrag av Anna Lena Isaksson,
Johan Norman och Agneta Sandeli.
Konst av Anna Höglund, Hanna Beling och Lillemor Borenius.
Läs inledningen

 

 


3-4 2000 Förvandling SLUT

Christopher Bollas om modern som förvandlande objekt.
Ludvig Igra om förvandlingar i analysrummet.
Jesper Svenbro om fatala följder av ett diskuskast.
Michael Ann Holly om vad konsthistoriker egentligen kan veta.
Bildtema: Pompeji.
Läs inledningen

 

 


3-4 1999 Teknik/Techne

Freud, Bion och
Reeder om psykoanalytisk teknik.
Ett samtal med filosofen Alexander Orlowski
om fenomenologi och psykoanalys.
Konst av Karin Lind.

Läs inledningen

 


1-2 1999 Fantasi/Modern SLUT

Om moderns plats i psykoanalysen och fantasins plats i samhället. Texter av Freud, Marie Bonaparte, Jessica Benjamin, Mignon Nixon, Oliver Parland, Carsten Bagge Laustsen och Slavoj Zizek.

Konst av Annika Svenbro.

Läs inledningen

 


3-4 1998  Fetischism
SLUT

Begreppet ”fetischism” prövas och
används av bland annat Freud, Anne McClintock,
Joyce McDougall, Michael Azar och
Walter Benjamin.
Objekt av Katrine Helmersson.
Läs inledningen

 


1-2 1998 Förförelsen

Om förförelsens olika betydelser
och mångskiftande gestalt.
Texter av bland andra Charles Hanly,
Anna-Stina Rilton, Jurgen Reeder.
Nina Weibull om Fragonard
vars berusande bilder illustrerar numret.
Läs inledningen 

 

 


3-4 1997  MAMA/DIVAN

Psykoanalys och arkitektur.
Ett samarbetsnummer mellan
MAMA – Magasin för modern arkitektur och Divan.

 

 

 


2 1997  Swedenborg

Om Emanuel Swedenborg av Lars Bergqvist,
Inge Jonsson, Roland Lysell,
Thomas Götselius m. fl.
Bo Georgii-Hemming om Robinson Crusoe.
Carl-Michael Edenborg om Gustaf Bonde.
Claudia Lindén om Strindbergs
celestografier. Anna-Karin Palm och Kate Larson om änglar.

 


1 1997 Sorg och melankoli

Freud: Sorg och melankoli
Maria Torok: ”Sorgsjukdom” och fantasmen om det
utsökta liket
Johan Beck-Friis: Narcissismen är
depressionens moder
Gudrun Igra: Den judiska traditionen vid död och sorg
Lars Åke Kundberg: Vetekornet som måste dö

 


4 1996 Musik
SLUT

Oliver Parland om problemet med
innehåll i musiken.
Gunilla Iversen om Hildegard från Bingen
Trädet – samtal med Arvo och Nora Pärt. A tre voci – samtal med Sven Sandström.
Carl Unander-Scharin om operan Tokfursten.
Fotografier av Rolf Hanson ur sviten Walk, walk, walking the dog (1989-1995)

 


3 19
96 Drömmen SLUT

András Pöstényi: Hitom lustprincipen.
Margaret Iversen: Edward Hopper och det kusliga. Jean-Bertrand Pontalis: Att penetrera en dröm.
Jean Starobinski: Den sovandes syn.
Graciela Schust-Briat: Fruktsamma ögon.
Illustrationer av Johann Heinrich Füssli,
Edward Hopper, Bianca Maria Barmen,
Karin Wickström

 


2 1996 Blicken, seendet
SLUT

Texter av Jorge Luis Borges,
Peter Cornell, Jan Holmberg,
Luce Irigaray, Sarah Kofman,
Claudia Lindén, Jan Eric Olsén,
Astrid Söderbergh Widding,
Sven-Olov Wallenstein.
Fotografier av Miriam Bäckström ur sviten
Dödsbo/Estate of a deceased person 1992-1995

 


1 1996 CHR och hans bildvärld
SLUT

Carl-Johan Malmberg: Fläckar som ser,
Moona Björklund: Christers åttafaldiga väg,
CHR: Tio abstrakta bilder, Samtal mellan Cia Wedin och
Christer Strömholm: Svart tusch har fem färger, Freud: Psykogena synstörningar
ur psykoanalytisk synvinkel,
Christopher Bollas: Ett särskilt sinne, Biografi, bibilografi och bildindex CHR

 

DIVAN nr 4 1995 omslag4 1995 Amerika och fjärilar SLUT

Oliver Parland: En studie i vitt, Birgitta Holm: Den oassimilerbara kvinnokroppen. Rättegången mot O.J. Simpson, Louise Bourgeois: Freuds leksaker, Leonard Shengold: Malen som symbol för modern, Ebba Witt-Brattström: Den poetiska kroppen hos Edith Södergran, Elisabeth Bishop: Malmannen, Lars Nylander: Psykoanalys Amerika tur och retur. John Swedenmark: Sju sätt att vara. Om Pattti Smith 

 

 DIVAN nr 3 19953 1995 Narcissism

Freud: Till införandet av narcissismen
Bo Sigrell: Freud och Narkissos
Léon Grinberg: Brev till Freud
Jacques Lacan: Några reflektioner över jaget
Agneta Sandell: En kvinnas doft
Ann Jäderlund: En Narkissosdikt

 

2 1995 Person- och sakregister

Innehålls- och författarförteckning samt
person- och sakregister
för Divan nr 1-10 (1990-1995)

 

 

DIVAN nr 10 omslag
1 1995 Offret
SLUT

Freud: Bortträngningen, Barbro Sylwan: Den första lögnen,
Cecilia Sjöholm: Lusten att döda,
Ingmar Karlsson: Den skändade vargen,
Jurgen Reeder: ”Jag lider, alltså är jag”, Herakleitos: Stridsfragmenten, Slavoj Zizek: Från en död till en annan, Hans Ruin: Tragedins lärdom, Marcia Cavalcante-Schuback: In vino veritas.

 

Divan nr 9 omslag
9 1994 Symbolisering  

Freud: Förgänglighet, Ludvig Igra: Förgänglighet, smärta och närvaro,
Cecilia Lindqvist: I elefanternas och vildgässens tecken, Samtal med Jan Håfström, Hanna Segal: Anteckningar om symbolbildning, Henry  Jablonski: Ljus och mörker, stillhet och storm, Johan Norman: Barnet, myten och My Little Pony, Astrid Söderbergh Widding: Att flyga ut ur denna värld

 

Divan nr 8 omslag
8 1994 Rasism 

Richard Schwartz, Geronternas front, Frantz Fanon: Negern och Hegel,
Sina Najafi: Mapplethorpes fetischer, Homi Bhabha: Om mimikry och människan,
Samtal med Gill Straker, Sara Arrhenius: En psykiaters passion. Gérard Miller: Vad ultrahögern gräver upp,
Thomas Böhm: Inte som vi, Jurgen Reeder: Till tolkningen av den medvetna fantasin, Freud: Ett barn blir slaget.

 

Divan nr 7 Omslag


7 1993 Våld och hämnd 

Ludvig Igra: Hämnd, Nina Weibull: Att måla det som inte låter sig målas,
Samtal med Marta Cullberg-Weston, Melanie Klein: Om ensamhetskänslan,
Judy Gammelgaard: Psykoanalytisk och tragisk khatarsis,
Sara Arrhenius: Kläderna gör mannen,
András Pöstényi: Analytiskt arbete och drömmande,
Eric LaGuardia: Företräde och förskjutning.

 

DIVAN nr 6 omslag
6 1993 Faderskap
SLUT

Toril Moi: Pakter, depression och skrivande, Mikael Enckell: Isaks bindning, Jurgen Reeder: Den okastrerade mannen, Paul Ricœur: Faderskap: från fantasi till symbol, Magnus Florin: I fädernas spår, Nina Weibull: Målningen är du och jag – om Cleas Eklundhs måleri, Samtal med Elisabeth Roudinesco, Kaj Håkanson: Jagberättelse, skuld och försoning.

 

DIVAN nr 5 omslag
5 1992 Kvinnor och psykoanalys
SLUT

Iréne Matthis: Hysteriker: Vem är jag?, Freud: Om det hysteriska anfallet, Joan Rivière: Kvinnlighet som maskerad, Nina Weibull om Mary Kelly, Samtal 1: Iréne Matthis, Katarina Frostenson och Ebba Witt-Brattström, Samtal 2: Katrine Helmerson och Annika Öhrner, Zagorka Zivkovic: Kärlek, tillfällighet och socialdemokrati, Martha Nussbaum: Vana, passion och reflektion i den akademiska traditionen.

 

DIVAN nr 4 omslag
4 1992 Tanke och katastrof
SLUT

W R Bion: Mystikern och etablissemanget, Horace Engdahl: Samtalets stil, Samtal 1: Mona Vincent och Julia Kristeva om Proust, Irène Matthis: Erfarenhet i kunskap, Maurice Blanchot: Det analytiska talet, Sven-Olof Wallenstein: Lacan, Heidegger och det psykoanalytiska sanningsbegreppet. Samtal 2: Erik Mesterton, Lars Sjögren och Ebba Witt-Brattström om modernismen och psykoanalysen. 

 

DIVAN nr 3 omslag
3 1991 Berättelsen
SLUT

Jurgen Reeder: Freuds narrativ, Peter Kemp: Urberättelse, livshistoria, grundberättelse, Laurits Lauritsen: Vad blev det av det ”analytiska arbetet”?, Zagorka Zivkovic: Etik som reflektion och avgörande, Odo Marquard: Polyteismens lov, Jacques-Alain Miller: Lacans arbete med myten, Nina Weibull: Flätor och hål. Samtal: Eva Löfdahl och Gertrud Sandqvist.

 


2 1991 Litteratur och psykoanalys
SLUT

Erik Beckman: Två olika saker: 2 (Början), Sven Hansell: Erik Beckmans litterära tilltag, Sven Hansell och Zagorka Zivkovic samtalar med Erik Beckman: ”sedan måste det komma en oformlighet”, Roy Schafer: Känslan av ett svar, Iréne Matthis: Almqvists förord till Amorina, Horace Engdahl: Küsse-Bisse. Ingrid Orfalis labyrint, Ebba Witt-Brattström: Slagen som lämnar spår – om Marguerite Duras, Juliet Mitchell intervjuas av Moa Matthis.

 


1
Divan nr 1 omslag 1990 Symboler, sagor och myter SLUT

Freud: Valet mellan de tre skrinen – ett motiv i saga och myt, Nina Weibull om förlustens motiv i Lena Cronqvists måleri, Claude Lévi-Strauss: Symbolernas verkande kraft, Samtal med Agneta Pleijel: Jaget som kaos och spelplats, Roland Anrup: Tjuren som symbol i jordreformens Peru,  Cecilia Sjöholm: Dörrar som inte går att stänga, Ebba Witt-Brattström: Ekelöfs Diwan

 

Comments are closed.