Redaktionellt & kontakt

Vi tar gärna emot manus för läsning och eventuell publicering.
Maila Din text till redaktionen[at]divan.nu
Postadress, se nedan. För insända ej beställda manuskript ansvaras ej.

Divans redaktion:

Clarence Crafoord
Johan Eriksson
Carin Franzén
Sotiris Greveniotis
Arne Jemstedt
Agnes Mesterton
John Swedenmark
Bengt Warren
Nina Weibull
Maria Yassa

Redaktionssekreterare: Susanne Skog

Ansvarig utgivare: Johan Eriksson

Bildredaktör: Nina Weibull

Layout: Ingela Espmark

Webb: Susanne Skog

Grafisk form: Anders Rahm

Postadress: Divan, c/o Johan Eriksson, Sjöbjörnsvägen 6, 117 67 Stockholm

DIVAN är organ för Psykoanalytiskt Forum, ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Utgivningen har gjorts möjlig med stöd från Statens Kulturråd.

Comments are closed.