Redaktionellt & kontakt

Vi tar gärna emot manus för läsning och eventuell publicering.
Maila Din text till redaktionen[at]divan.nu
Postadress, se nedan. För insända ej beställda manuskript ansvaras ej.

Divans redaktion:

Charlotta Björklind
Jonas Brun
Clarence Crafoord
Johan Eriksson
Sotiris Greveniotis
Arne Jemstedt
Agnes Mesterton
John Swedenmark
Nina Weibull
Maria Yassa

Redaktionssekreterare: Viktoria Jäderling

Ansvarig utgivare: Johan Eriksson

Bildredaktör: Nina Weibull

Layout: Erik Espmark

Webb: Viktoria Jäderling

Grafisk form: Anders Rahm

Postadress: Divan, c/o Johan Eriksson, Sjöbjörnsvägen 6, 117 67 Stockholm

DIVAN är organ för Psykoanalytiskt Forum, ideell förening, politiskt och religiöst obunden. Utgivningen har gjorts möjlig med stöd från Statens Kulturråd.