Tillägg, rättelser

Divan 3-4 2020 Fel uppgift om översättare

Jacques Derridas långa essä ”Om en nyligen uppstämd apokalyptisk ton i filosofin” är översatt av Sven-Olov Wallenstein. I tidskriften förekommer en felaktig uppgift angående detta. Divan ber översättaren och läsarna om ursäkt för detta misstag.

Divan 3-4 2015 Tryckfel

Vi har dessvärre upptäckt ett större fel i en förhoppningsvis mindre del av upplagan av Divan 3-4 2015 med tema Döden. Vi beklagar givetvis detta djupt. 

Divan 3-4 2011 Gunnar Karlsson, rätt version

Fel version av Gunnar Karlssons text Evidensbegreppet och att göra den psykoanalytiska erfarenheten rättvisa publicerades i detta nummer av Divan. Sådant får naturligtvis inte hända, redaktionen beklagar djupt att så ändå skedde. Rätt version av texten finns nu här! (pdf)

Divan 3-4 2011 Mona Vincent, ny version

I samband med Mona Vincents text Carl Fredrik Hill och spåren av en kvinnlig estetik saknades några bilder som är av betydelse för textens resonemang. Därför publicerar vi den här igen, nu tillsammans med alla de avsedda bilderna: klicka här! (pdf)

Divan 1-2 2009  Fotis Theodoridis, rättelse

I Fotis Theodoridis text Sofokles Antigone och det moderna autonomiprojektet försvann alla grekiska tecken. Divan beklagar detta, därför vill vi gärna ge läsarna en möjlighet att ta del av texten så som den var tänkt. Här kan Du läsa den (pdf).

Divan 1-2 2007 Lars Sjögren, rättelse

Tyvärr blev de grekiska tecknen förvanskade när Lars Sjögrens dikt En fjäder som inte blåser bort publicerades i Divan.
Lars Sjögren avled i april 2007. Han var med och grundade tidskriften år 1990 och Divan 1-2 2007 tillägnades hans minne. Vi publicerar dikten nedan återgiven just så som den nådde redaktionen samma vår som författaren gick bort.