Välkommen!

Divan är en tidskrift för kultur och psykoanalys.

Divan kommer ut med två temanummer per år med texter i olika genrer, men med en psykoanalytisk eller psykoanalytiskt inspirerad grundhållning. Minst ett konstnärskap presenteras också utförligt i text och bild i varje nummer.

2015 utsågs Divan till Årets kulturtidskrift. Den har funnits sedan 1990, vilket betyder att Divan är inne på sitt 34:e utgivningsår.

På den här sajten finns bland annat information om tidskriften och dess redaktion. Man kan läsa om det senaste numret, om alla tidigare utgivna och om hur man gör för att beställa och prenumerera.

Här till höger syns framsidan av Divans senaste nummer. Det kretsar kring temat Verkligheter.
Läs mer om det här!

Welcome!

Divan is a journal for culture and psychoanalysis. It is published semiannually covering different psychoanalytic and psychoanalytically inspired themes. At least one artist is thoroughly presented in text and pictures  in each edition. Divan was founded in 1990 and has been published continuously for 34 years. 

This site includes information on the journal and the editors. One can read about the latest as well as earlier editions and how to order and subscribe. Above you can see the cover of the most recent Divan. It concerns the subject ”Technique/Method”.

All texts are available only in Swedish, but one can copy to a translation site if you don’t read Swedish and require more than our excellent art.