Tidigare nummer

Här nedan finner Du kort information om alla tidigare nummer av Divan sedan starten 1990. En del av dem är slutsålda, medan andra fortfarande går att beställa. Instruktioner om hur Du gör för att beställa hittar Du genom att klicka här!

 

Nr 1–2/2023 Pornografi
Minotauren som spegel. R. Stoller, L. Williams, C-M. Edenborg, M. Yassa, T. Elensky, F. Stjärne, J. Chasseguet-Smirgel, S. Greveniotis om pornografi och makt, jouissance och njutning, perversion och fetischism, J. Benjamin, Sympathy for the Devil, J. Gammelgaard, Romanen och en värld i brand. Läs inledningen!
 
 


Nr 3–4 /2022
 Avhumanisering
Vamik Volkan, Igor Romanov och Michael O’Loughlin:  kollektiva trauman i dåtid och i ett akut nu. Jila Mossaed, Peter Cornell, Oliver Parland. Lene Auestad om homofobi som misogyni och rasism, Clarence Crafoord om patologisk narcissism och avhumanisering. Nina Weibull om ukrainska mästares bidrag i de ”ryska” 1910–1930-talen. Johan Eriksson om Freuds libidoteori för det egentligt mänskliga och Fredrik Bensköld om den urtida savannmänniskan och cyborgen.  Läs inledningen!


1 – 2 2022 Teknik/metod
Bilder av mannen. Andreas Keller:  Den psykoanalytiska teknikens konfliktfyllda historia. Melanie Klein:  Promemoria gällande min teknik. Anna Freud:  Promemoria av Anna Freud, Marjorie Brierley:  Promemoria gällande min teknik. Christian Nilsson:  Att upptäcka den egna praktiken på nytt. Petra Mölstad: matmor. Marcia Sá Cavalcante Schuback:  Exil som (en annan) hermeneutisk metod. Ulf Karl Olov Nilsson:  Göteborgsvitsen och dess förhållande till det omedvetna m m. Konst Berit Lindfeldt m fl. Läs inledningen!

 

3 – 4 2021 Tystnad
T Foss om tystnad bortom psykoanalysen. G Itkes-Sznap: Mellan Celan, dziadzio och Kaminsky. Winnicott: Två anmärkningar. MMR Khan: Tystnad som kommunikation. JM Stokkeland: Det närvarande objektet och den gåtfulla insidan. S Sontag: Tystnadens estetik. Konst: Susanne Johansson, K Mamma Andersson, R Rauschenberg  m fl. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2021 Språk och språkförbistring
L. Auestad: Närvaro, frånvaro, inre objekt. S. Ferenczi om språkförbistring. J. Gammelgaard om metonymi, H. Enckell om metafor och psykoanalytisk process. Mari Ruti: Begärets egenart. Sylvie Le Poulichet om överföringens födelseakt. Litt. text av bl a Eva Ribich, Jonas Brun, Catharina Engström. Konst: Annika Svenbro, Ann Böttcher m fl.  Läs inledningen!

• 

3 – 4 2020 Apokalyps
Carin Franzén: Boccaccios Corona. J. Laplanche och D. Bell om dödsdriften. Dikter av Haukur Ingvarsson och Ulf Karl Olov Nilsson. Maria Yassa:  Sex lögner och polisförhör C. Bollas: Kulturen och de som vantrivs i den. Derridas Om en nyligen uppstämd apokalyptisk ton i filosofin i övers. av S-O Wallenstein. Konst: Fredrik Söderberg m fl. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2020 Sorg SLUT
Jonathan Lear: Sorg och moralpsykologi. Jacqueline Rose: Virginia Woolf och modernismens död. Dikter av Göran Sonnevi. Hans Ruin om sorgens fenomenologi. Karin Brygger om kaddish, Ulrika Björk om Sabina Spielrein. Texter av Håkan Möller och Andreas Norman. Alfred Bordado Sköld: melankolins nödvändighet. Konst: Maria Miesenberger m fl. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2019 Det oavslutade
Adam Phillips: Att prata nonsens och att veta när man ska sluta. Rafael Argullol: Väntan. Nina Weibull & Mikael Sundén om Giacometti. Gunvor Hofmo, fem dikter. Uljana Akca om Orfeus. Charlotta Björklind om könets undflyende väsen. Sotiris Greveniotis: Maskulinitet som prestation och sönderfall. Konst: Giacometti, Sigrid Sandström m.fl. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2019 Bot
Michael Eigen: Att göra skillnad. C. Fleury om Klinikens filosofi. John Sundkvist:  Ivan Aguéli och Proust. Rolf Künstlicher: Det förflutnas återkomst. Emma Göransson : Minnen och hus. James Strachey om den psykoanalytiska terapins verkan. H. W. Loewald om terapeutisk verkan. Konst:  J. Sundkvist, E. Göransson, Cy Twombly, Aguéli. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2018 Dygd
Cynthia Fleury: Meningen med mod. C. Fleury & Clarence Crafoord samtalar: Är demokrati en dygd? Peter Cornell: Till sängs. Charlotta Weigelt om moralfilosofins födelse. Åke Löfgren: Vad moraliskt liv är och inte är. Mariam Naraghi: Dikter. Jonathan Lear: Den icke-rationella själens integrering. Konst: Édouard Vuillard, Mats Bergquist m fl. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2018 Realitetsförlust
H. Deutsch: Några former av känslomässig störning. Dikt av Jenny Tunedal. Johan Eriksson: om att leva och inte leva ett liv som är verkligt. Fredrika Stjärne samtalar med Michael Eigen. Frank Bidart: Ellen West. Jonas Brun om Bidart. Piera Aulagnier: Flykten in i hallucinationen. Text och bildsvit av Leif Holmstrand. Konst: Ulla Wiggen, Dan Wolgers, Henri Michaux m fl. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2017 Samtal
Ogden: Det inledande analytiska mötet. Dikt av Johanna Ekström. Maria Yassa om Marilynne Robinsons Lila. C. Bollas: Demokratins psykiska ramverk. Fredrika Stjärne samtalar med Jessica Benjamin. J. Benjamin: Bortom den- som-gör och den-som-blir-gjord-med.  UKON: Sjukdomens poetik. Konst: Jaume Plensa m fl.  Läs inledningen!


1 – 2 2017 Fundament och fundamentalism
D. Hirsch om religiös radikalisering. Kristoffer Leandoer: Hemmastaddhet. C. Ouzounidis: Flyktdjurets födelse. E. Engebretsen: Evidens, en modern fundamentalism? David Bell: Psykoanalys och psykiatri. Lene Auestad & John Swedenmark i samtal. K. Zeuthen om det outsägliga. J. Lear: fyra sätt att betrakta ett ögonblick. Konst: Pierre Bonnard. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2016 Sammanbrott SLUT
Winnicott: Fruktan för sammanbrott & Galenskapens psykologi T. H. Ogden: det olevda livet. Tonya Madsen: Språk och sammanbrott. Beate Grimsrud: När är tiden inne för sammanbrottet? J. Staberg: UKONs Glömskans bibliotek. Karin Johannisson om kön och nervösa sammanbrott. J. M. Stokkeland: avvisande av kvinnligheten hos Shakespeare. Konst: Leontine Arvidsson, Ulrik Samuelson. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2016 Det Naiva
Kristeva: Att tolka det radikalt onda. UKON: Symbollära för det 21:a århundradet. Piera Aulagnier: Rätten till hemligheter. Dikter av Louise Glück, Marie Norin och Konny Isgren. Roger Fjellström om Antonin Artaud. Arne Jemstedt: Naivitet och paranoia. Axel Andersson om terapi innan tidens slut. Konst: Pierre Bonnard m fl. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2015 Döden
C. Bollas: Filosofi mot slutet av livet. Franco De Masi om att möta dödens smärta. W. Hanbowski: Om överlevnadsfantasier under åldrandeprocessen. Kate Larson: Naken och död redan i detta liv. M. William-Olsson: Inte inte syster. Juhani Kotkavirta: Hur ska vi tänka på döden? Hans Ruin om livet efter döden. Konst: Clay Ketter, Daniel Lagerlöf, Ulla Fries. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2015 Politik SLUT
Lene Auestad: Talakter, upprepning, förnyelse. Cecilia Sjöholm om nyfascism och Adorno. Mara Lee: Långfredag. Sverre Varvin: Exil i främlingsrädslans och traumatiseringens skugga. Johan Jönson: En bukett liljekonvaljer. Stefan Jonsson: Efter individualiteten. Kerstin Vinterhed om Barnbyn Skå. Konst: Denise Grünstein, Sissel Wibom. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2014 Minne och fiktion SLUT
Siri Hustvedt: Den verkliga berättelsen. Eva Löwstedt: Dagboken – Minne och fiktion. Maaret Koskinen: Film, tid,  minne. Christopher Bollas: Historiens funktioner. Sølvi Kristiansen: Marguerite Duras Hiroshima. Johan Redin: Ur Svindelövningar. Walter Benjamin: Utgrävning och minne. Johanna Ekström: Balthus. Torbjörn Elensky: Romantikens ångest i livets hus. Konst: Balthus. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2014 Sanning SLUT
T. Foss: Sanningen, psykoanalysens hopplösa fall. Ricoeur: om bevis i Freuds skrifter. Ny dikt av Jenny Tunedal. Joel Backström om Freuds antingen-eller. Arne Jemstedt: Det sanna självet. H. Ruin: Sanning och hermeneutik. A. Mesterton; Josefsson, Norell och sanningen. Leif Zern: Sanningen går på teater. Konst: Kristina Jansson, Caravaggio m fl. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2013 Skönhet
Hugo Damisch om psykoanalys och skönhet. Jeanette Winterson om konstens föremål. Essä av Kristeva. Ny dikt av Katarina Frostenson. Schüldt träffar Pärt. Jan Håfström: Grandma´s Travel in America. J. Chasseguet-Smirgel: esteticism, skapande och perversion. En saga av Mademoiselle de La Force. S-O Wallenstein om Adorno. Konst: Saul Leiter, Jan Håfström m fl. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2013 Libidons klibbighet
Karl Abraham: Om en särskild form av neurotiskt motstånd mot den psykoanalytiska metoden. Jean Laplanche: Sexualbrottet. Elfriede Jelinek: Ur Babel. Boyan Manchev: Den nya Arachne: Mytens biopolitik och livets teknologier. Jonas Brun: Dikter. Sara Stridsberg: Was it ever love? Konst: Sara-Vide Ericson m fl.  Läs inledningen!

• 

3 – 4 2012 Översättning
Paul Ricoeur: Översättandets trots och lycka. John Swedenmark om Paul Ricoeur. Nicholas Ray om förförelse, mottaglighet och det ”feminina”.  Vibeke Emond och Nina Weibull om Murakami. Judy Gammelgaard: Varför Dora försvann. Marcia Sá C. Schuback: Översättning och exil. Marie Lundquist, dikter. Och mer. Konst: Dag Notini, Koichi Kurita, Joseph Kosuth. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2012 Manlighet
J. Schaeffer: Bortom den falliska dimensionen. R. R. Greenson: Avidentifikation från modern. Gunnar Karlsson: maskuliniteten som projekt. Tiina Rosenberg om kvinnomaskulinitet. Eva-Stina Byggmästar: Ny dikt. Daniela Prawitz: mannen i ett psykoanalytiskt perspektiv. Ny text av Jens Liljestrand. Konst: Lars Nilsson, Mårten Medbo, Ann Frössén, Trine Søndergaard, Nicolai Howal. Läs inledningen

• 

3 – 4 2011 Konfidentialitet SLUT
T. Foss om sinnets inåtvändhet. C. Bollas till konfidentialitetens försvar. Karin Johannisson: Hemligheter och lönnfack. Sara Mannheimer, brev till Knausgård. Göran Torrkulla: att bevara ett förtroende. Anna Potamianou: vid passionens korsvägar. Ogden om psykoanalytiskt skrivande. G. Karlsson: evidensbegreppet. Konst: Helena Mutanen, Annika von Hausswolf, Hillevi BerglundLäs inledningen

• 

 1 – 2 2011 Mystik + Inkräktaren av J-L Nancy
W. R. Bion: O, omvandlingar av det guddomliga. Magnus William-Olsson: Anteckningar om kroppen. Aase Berg: Omöjligheten att leva i nuet. Jan Bärmark om mystik och buddhism. Klas Hagren om Abidhamma. Kate Larsson: Naturen älskar att dölja sig. Kristian Lundberg: Dikter. Anders Olsson: Diwanism. David Titelman om självmordsnärhet. Konst: Birgitta Silfverhielm, Joakim Eneroth.  Läs inledningen!
Utgåvan inkluderar ett särtryck av  Jean-Luc Nancys essä Inkräktaren, f.f. gången på svenska och med ett nyskrivet tillägg av författaren.

• 

3 – 4 2010 Glädje
C. Bollas om glädje. M. Sá Cavalcante Schuback: För en glädjens filosofi. Johan Beck-Friis om glädjeprocesser. Daniel Sibony: Glädjens skratt. Carin Franzén om kärlekens glädje. Oliver Parland: Sven-David Sandströms Messiah. Maria Yassa om Ninni, Birgit Nilsson och skrattet. Ronald Britton: humorn och överjaget, Lilian Munk Rösing om von Triers Antikrist. Konst: Curt Asker Läs inledningen

• 

1 – 2 2010 Motstånd
Freud om motståndet mot psykoanalysen. J. Eriksson om vetenskapskultur. Edda Manga: Psykoanalys och politik. Håkan Svenbro: Att förkorta själen. Annika Hirdman Künstlischer om att stå ut med det okända. UKON, Clarence Crafoord, Nina Weibull: från Divans 20-årsjubileum. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2009 Åtrå
Freud om nedvärdering inom kärlekslivet. Louise Ramsby: Lidandets outgrundliga trängtan. ClarenceCrafoord: Kärlekens villospår. Stoller: Sexuell upphetsning. Carin Franzen om Margareta av Navarra. Nina Weibull om Max. W. Svanberg, Helena Hörstedt och erotiserad kvinnlighetLäs inledningen!

• 

1 – 2 2009 Det auktoritära
Om fenomenologi och psykoanalys. Freud och samhällsforskningen. Theodore Adorno: Den reviderade psykoanalysen. Antigone och Autonomiprojektet. Nya dikter av Eva Ribbich. Samtal: Nu måste vi lära barn att inte lyda. Jesper Juul om Metoder för föräldraskap.  Läs inledningen!

• 

3 – 4 2008 Kropp kön subjekt
Jessica Benjamin: Dekonstruktion av kvinnligheten. Kärlekens paradox, homosexualitet; spädbarnsobservation. Sophie Calle och verket Prenez soin de vous. S. Skog möter Nathalia Edenmont. Det Kusliga. Dikt av Eva Runefeldt. Konst: Calle, Edenmont, Madeleine Hatz, Åsa Jungnelius Läs inledning!

• 

1 – 2 2008 Illusioner
Illusioner om det inre. Maurice Merleau-Ponty och gestaltteorin. Veronese och Leonora Carrington. Bläckplumpen. Om vårt nödvändiga gäckeri. Skådespelaren och postdramatiken. Kaleidoskop och praxinoskop. Numret innehåller en serie originalbildverk av Ebba Matz. Läs inledningen!

• 

3 – 4 2007  Psykoanalys och evidens
Kants förnuftiga monolog. Jättehavssnigeln Aplysia. Filmbilden: evident eller efemär?
Don Giovanni.
Svaret är människan. Bilder av Lucian Freud.

• 

1 – 2 2007 Tolkning
Om Freuds evolutionsfantasi.
Om det närvarande och frånvarande objektet.
Thomas Mann om Freud och den moderna idéhistorien.
Nelly Sachs: dikter.
Konst av Oskar Kokoschka.

• 

1 – 2 2006 Kärlek
Könets kris, kärlek inom äktenskapet,
inom ramen för överföringen,
kärlek till förebilderna, kärleksbrev och kärleksbegreppets idéhistoria.
Bilder av Mikael Olofsson.
Läs inledningen!

•  

3 – 4 2006  Freud
Freud om Dostojevskij och fadermordet. Jacques Lacan. Divanen som verktyg.
Sara Danius om Freuds teknologiska metaforer. Freud i dagens psyckoanalytiska praktik.
Bild: Shelbourne Thurber, Analytic Interiors. Läs inledningen!.
 

• 

1 – 2 2005  Freuds Bar III
Freuds bar var ett succéartat evenemang med föredrag, diskussioner och tilltugg på Södra Teaterns kägelbana. Innehållet består av texter från Freuds bar:
Presentationer av Freud och melankoli,
Amerika, Oidipus, drömmarna, språket, tvånget och Bollas.
 

• 

3 – 4 2005 Projektion
Köpmannen i Venedig, samtal med Mats Ek. Meltzer. Om Christine Falkenland och Siri Hustvedt. Jurgen Reeder om psykoanalysens tredje epok. Voyeuristiska fotografier av Mikael Lundberg.
Läs inledningen!

• 

1 – 2 2004 Psykoanalys och tro
Långessä av Julia Kristeva. Essäer om Freud, den kastrerade gudomen, Paulus, Schartau och Lars von Trier. Ronald Britton läser Rilke, och Mara Lee. Våldsamma författare som Houellebec, U.K.O.N och Duras. Bilder av Jean Babtiste Béranger.
Läs inledningen!

• 

2004  Freuds bar II
Freuds bar var ett succéartat – och återkommande – evenemang med föredrag, diskussioner och tilltugg på Södra Teaterns kägelbana. Detta nummer av Divan innehåller klassiska och moderna psykoanalytiska tänkare från andra året på Södra teatern.

• 

1 – 2 2003  Det omedvetna SLUT
Om det omedvetna hos Freud och Lacan, och hos Ingmar Bergman, Kjell Grede och Erik Beckman. Om det omedvetnas universum och Bortom lustprincipen.
Konst av Karin Granqvist och Katti Nilzén.
Läs inledningen!

• 


3-4 2003 Litteratur och Psykoanalys
Detta nummer av Divan innehåller texter av och essäer om en lång rad klassiska och samtida författare. Bland dessa: Rainer Maria Rilke, Samuel Beckett, Slas, Molière och Frostenson. Dikter: Marie Silkeberg. Bilder av  J. Sundkvist.

• 

1 – 2 2002 Feminism
Simone de Beauvoir: Det andra könet, Kristeva: kvinnligt genius, Moi: Anatomi som öde, Sjöholm: Antigonekomplexet, Benjamin: likhet och skillnad, Mesterton: Spielrein, Mitchell: tusenårsskiftet,
Isaak: Speros subversiva skratt.

• 

Freuds bar I 2002 (gavs ut tills. med 3 – 4 2002)
Jag ser verkligen fram mot att få höra vad jag har att säga ikväll.” Alla föredragen från den första terminen samlade i ett extranummer! Detta nummer av Divan innehåller introduktioner till Freud, Klein, Bion, Lacan, Winnicott, Andreas-Salomé, Fromm och Anzieu.

• 

3 – 4 2002 Intimitet
Reverie och metafor. Ogden om analysrummets intimitet. Mikael Azar om bekännelser och kärleksbrev. Joseph Leo Koerner om Dürers kuddar. Könets fall – Ett etiskt manifest. En erotisk affär/Dürers sex kuddar. Susanne Skog om röstens intimitet. Konstnären Anne Traegdes Gullsamlingen. Läs inledningen!

• 

1 – 2 2001 Hud
En klassisk text av Ester Bick, samtal med Didier Anzieu. Huden och könsskillnadens etik. Maurice Merleau-Ponty och ”köttets filosofi”. Poesi, performance, film och hygien. Konst av Maria Miesenberger.

• 

3 – 4 2001  Mat
Ätstörningar, en ätbar kvinna,
sociologiska synpunkter på den kvinnliga kroppen, gastronomiska utflykter, mat i konst och film.
Läs inledningen!

• 

1 – 2 2000 Barn
Freud om ”familjeromanen”. Winnicott o ”krumelurleken”.
Kliniska bidrag av Anna Lena Isaksson, Johan Norman
och Agneta Sandeli.
Konst av Anna Höglund, Hanna Beling och Lillemor Borenius.
Läs inledningen!

• 

3 – 4 2000 Förvandling
Christopher Bollas om modern som förvandlande objekt. Ludvig Igra om förvandlingar i analysrummet. Jesper Svenbro om fatala följder av ett diskuskast. Michael Ann Holly om vad konsthistoriker egentligen kan veta. Bildtema: Pompeji. Läs inledningen!

• 

1 – 2 1999 Fantasi/Modern SLUT
Om moderns plats i psykoanalysen och fantasins plats i samhället. Texter av Freud, Marie Bonaparte, Jessica Benjamin, Mignon Nixon, Oliver Parland, Carsten Bagge Laustsen och Slavoj Zizek. Konst av Annika Svenbro.
Läs inledningen!

• 

3 – 4 1999 Teknik/Techne
Freud, Bion och Reeder om psykoanalytisk teknik. Ett samtal med filosofen Alexander Orlowski om fenomenologi och psykoanalys.
Konst av Karin Lind.
Läs inledningen!

• 

1 – 2 1998 Förförelsen
Om förförelsens olika betydelser och mångskiftande gestalt. Texter av bland andra Charles Hanly, Anna-Stina Rilton, Jurgen Reeder. Nina Weibull om Fragonard vars berusande bilder illustrerar numret.
Läs inledningen!

• 

3 – 4 1998  Fetischism SLUT
Begreppet ”fetischism” prövas och används av bland annat Freud, Anne McClintock, Joyce McDougall, Michael Azar och Walter Benjamin.
Objekt av Katrine Helmersson.
Läs inledningen!

• 

1 1997 Sorg och melankoli
Freud: Sorg och melankoli. Maria Torok: ”Sorgsjukdom” och fantasmen om det utsökta liket. Johan Beck-Friis: Narcissismen är depressionens moder. Gudrun Igra: Den judiska traditionen vid död och sorg. Lars Åke Kundberg: Vetekornet som måste dö

• 

2 1997  Swedenborg
Om Emanuel Swedenborg av Lars Bergqvist, Inge Jonsson, Roland Lysell, Thomas Götselius m. fl. Bo Georgii-Hemming om Robinson Crusoe. Carl-Michael Edenborg om Gustaf Bonde. Claudia Lindén om Strindbergs celestografier. Anna-Karin Palm och Kate Larson om änglar.

• 

3 – 4 1997  MAMA/DIVAN
Psykoanalys och arkitektur.
Ett samarbetsnummer mellan
MAMA – Magasin för modern arkitektur
och Divan.

• 

1 1996 CHR och hans bildvärld
Carl-Johan Malmberg: Fläckar som ser, Moona Björklund: Christers åttafaldiga väg, CHR: Tio abstrakta bilder, Samtal mellan Cia Wedin och Christer Strömholm: Svart tusch har fem färger, Freud: Psykogena synstörningar ur psykoanalytisk synvinkel, Christopher Bollas: Ett särskilt sinne, Biografi, bibilografi och bildindex CHR.

• 

2 1996 Blicken, seendet SLUT
Texter av Jorge Luis Borges, Peter Cornell, Jan Holmberg, Luce Irigaray, Sarah Kofman, Claudia Lindén, Jan Eric Olsén, Astrid Söderbergh Widding, Sven-Olov Wallenstein.
Fotografier av Miriam Bäckström ur sviten Dödsbo/Estate of a deceased person 1992-1995

• 

3 1996 Drömmen
András Pöstényi: Hitom lustprincipen. Margaret Iversen: Edward Hopper och det kusliga. Jean-Bertrand Pontalis: Att penetrera en dröm. Jean Starobinski: Den sovandes syn. Graciela Schust-Briat: Fruktsamma ögon. Illustrationer av Johann Heinrich Füssli, Edward Hopper, Bianca Maria Barmen, Karin Wickström

• 

4 1996 Musik
Oliver Parland om problemet med innehåll i musiken. Gunilla Iversen om Hildegard från Bingen Trädet – samtal med Arvo och Nora Pärt. A tre voci – samtal med Sven Sandström. Carl Unander-Scharin om operan Tokfursten. Fotografier av Rolf Hanson ur sviten Walk, walk, walking the dog (1989-1995).

• 

DIVAN nr 10 omslag1 1995 Offret SLUT
Freud: Bortträngningen, Barbro Sylwan: Den första lögnen, Cecilia Sjöholm: Lusten att döda, Ingmar Karlsson: Den skändade vargen, Jurgen Reeder: ”Jag lider, alltså är jag”, Herakleitos: Stridsfragmenten, Slavoj Zizek: Från en död till en annan,  Marcia Cavalcante-Schuback: In vino veritas.

• 


2 1995 Person- och sakregister SLUT

Innehålls- och författarförteckning
samt person- och sakregister för
Divan nr 1 –10 (1990 – 1995).

• 

DIVAN nr 3 19953 1995 Narcissism
Freud: Till införandet av narcissismen.
Bo Sigrell: Freud och Narkissos. Léon Grinberg: Brev till Freud. Jacques Lacan: Några reflektioner över jaget. Agneta Sandell: En kvinnas doft. Ann Jäderlund: En Narkissosdikt

• 

DIVAN nr 4 1995 omslag4 1995 Amerika och fjärilar
Oliver Parland: En studie i vitt, Birgitta Holm: Den oassimilerbara kvinnokroppen.  Louise Bourgeois: Freuds leksaker, Leonard Shengold: Malen som symbol för modern. Elisabeth Bishop: Malmannen, Lars Nylander: Psykoanalys Amerika tur och retur. John Swedenmark: Sju sätt att vara. Om Patti Smith.

Från och med 1995 ändrades Divans numreringsystem


Divan nr 9 omslag9 1994 Symbolisering
SLUT
Ludvig Igra: Förgänglighet, smärta och närvaro, Cecilia Lindqvist: Samtal med Jan Håfström, Hanna Segal om symbolbildning, Henry  Jablonski: Ljus och mörker, stillhet och storm, Johan Norman: Barnet, myten och My Little Pony, Astrid Söderbergh Widding: Att flyga ut ur denna värld.

• 

Divan nr 8 omslag8 1994 Rasism SLUT
Frantz Fanon: Negern och Hegel, Sina Najafi: Mapplethorpes fetischer, Homi Bhabha: Samtal med Gill Straker, Gérard Miller: Vad ultrahögern gräver upp, Thomas Böhm: Inte som vi, Jurgen Reeder: Till tolkningen av den medvetna fantasin, Freud: Ett barn blir slaget.

• 
Divan nr 7 Omslag7 1993 Våld och hämnd 
Ludvig Igra: Hämnd, Nina Weibull:  Samtal med Marta Cullberg-Weston, Melanie Klein: Om ensamhetskänslan, Judy Gammelgaard om khatarsis, Sara Arrhenius: Kläderna gör mannen, András Pöstényi: Analytiskt arbete och drömmande, Eric LaGuardia: Företräde och förskjutning.

• 

6 1993 Faderskap SLUTDIVAN nr 6 omslag
Toril Moi: Pakter, depression och skrivande, J. Reeder: Den okastrerade mannen, Paul Ricœur: Faderskap: från fantasi till symbol, Magnus Florin: I fädernas spår, Nina Weibull om Cleas Eklundhs måleri, Samtal: Elisabeth Roudinesco, Kaj Håkanson: Jagberättelse, skuld och försoning.

• 

5 1992 Kvinnor och psykoanalys DIVAN nr 5 omslag
Iréne Matthis: Hysteriker, Freud om det hysteriska anfallet, Joan Rivière: Kvinnlighet som maskerad. Samtal 1: I. Matthis, Katarina Frostenson, Ebba Witt-Brattström. Samtal 2: Katrine Helmerson, Annika Öhrner, Zagorka Zivkovic. Martha Nussbaum: Vana, passion och reflektion i den akademiska traditionen.

• 

4 1992 Tanke och katastrofDIVAN nr 4 omslag
W R Bion: Mystikern och etablissemanget. Horace Engdahl: Samtalets stil. Samtal 1: Mona Vincent, Julia Kristeva om Proust. Maurice Blanchot: Det analytiska talet, S-O Wallenstein: det psykoanalytiska sanningsbegreppet. Samtal 2: Erik Mesterton, Lars Sjögren, Ebba Witt-Brattström.

• 

DIVAN nr 3 omslag3 1991 Berättelsen
Peter Kemp: Urberättelse, livshistoria, grundberättelse, Laurits Lauritsen: Vad blev det av det ”analytiska arbetet”?, Zagorka Zivkovic: Etik som reflektion och avgörande, Jacques-Alain Miller: Lacans arbete med myten. Samtal: Eva Löfdahl och Gertrud Sandqvist. 

• 

2 1991 Litteratur och psykoanalys
Erik Beckman: Två olika saker, Sven Hansell och Zagorka Zivkovic samtalar med Erik Beckman, Iréne Matthis: Almqvists förord till Amorina, Horace Engdahl: Küsse-Bisse. Ebba Witt-Brattström om Duras, Juliet Mitchell intervjuas av Moa Matthis.

• 


1
Divan nr 1 omslag 1990 Symboler, sagor och myter SLUT
Freud: Valet mellan de tre skrinen, Nina Weibull om förlustens motiv i Lena Cronqvists måleri, Claude Lévi-Strauss: Symbolernas verkande kraft, Samtal med Agneta Pleijel, Cecilia Sjöholm: Dörrar som inte går att stänga, Ebba Witt-Brattström: Ekelöfs Diwan.